+49 (0) 421 9600-10

Bremen điểm hẹn đầu tư

Thành phố của sự thành công

Bang Bremen tuy nhỏ, nhưng bù lại là khả năng đổi mới, thế mạnh thương mại và tinh thần doanh nhân. Thành phố hiện đại này có bề dày chuyên môn, và vai trò toàn cầu trong ngành kinh tế hàng hải/logistics, năng lượng gió, ô tô và hàng không. Rất nhiều các viện nghiên cứu uy tín đặt trụ sở tại Bremen, giúp cho những ý tưởng và giải pháp mới được áp dụng vào hoạt động của doanh nghiệp. Dưới đây liệt kê các ngành công nghiệp then chốt và thông tin liên hệ.

Recommended editorial content
At this point you will find external content from YouTube that complements the article. You can display it and hide it again with one click.
I consent to external content being displayed to me. This allows personal data to be transmitted to third-party platforms. Read more about our Privacy Policy.
Unfortunately, something went wrong while loading the external content.

More on this in our Privacy Policy.