+49 (0) 421 9600-10

Kinh tế hàng hải và Logistics

Kinh tế hàng hải và logistics: Hai ngành truyền thống có tương lai rộng mở ở Bremen

EFRE Logo EN 360px Breite

Nhờ vị trí địa lý, kinh tế và văn hóa, Bremen luôn có sự kết nối mật thiết với đại dương. Nằm trên con sông Weser và vùng Biển Bắc, với lịch sử liên minh thương mại Hanseatic hùng mạnh, Bremen trở thành một trong những nơi quan trọng nhất nước Đức và trên thế giới về kinh tế hàng hải. Thương cảng container lớn thứ Tư ở châu Âu (lớn thứ Hai nước Đức) này tiếp nhận một khối lượng hàng hóa khổng lồ giao dịch và vận chuyển, với hơn 40,000 người làm việc tại 1,300 công ty ở Bremen và Bremerhaven.

Ngành hàng hải chiếm hơn 30% kinh tế Bremen, là trụ cột của kinh tế bang cũng như của nước Đức và Châu Âu. Cảng Bremen là đầu mối quan trọng cho thương mại xuyên lục địa và thúc đẩy mạnh sự phát triển của ngành hàng hải.

Recommended editorial content
At this point you will find external content from YouTube that complements the article. You can display it and hide it again with one click.
I consent to external content being displayed to me. This allows personal data to be transmitted to third-party platforms. Read more about our Privacy Policy.
Unfortunately, something went wrong while loading the external content.

More on this in our Privacy Policy.